Kurs Rysunku Architektonicznego Pracowni Weduta - Łódź

Opłaty

Opłaty w roku 2018/2019

 

1. Koszty uczestnictwa w zajęciach mogą być rozliczane na trzy sposoby: jako opłata semestralna, miesięczna lub za każde pięciogodzinne zajęcia odrębnie.

2. W pierwszym przypadku, czyli w przypadku opłaty za okres całego semestru, koszt uczestnictwa jest liczony jako iloczyn liczby planowanych zajęć w tym semestrze (np. w I sem. 2018/2019 roku są planowane 22 spotkania) oraz opłaty za pojedyncze zajęcia wynoszącej w tym przypadku 85 zł. Opłata ta wnoszona jest z góry w terminie: do 21 września 2018 r. za sem I, do 10 marca 2019 za sem. II.

3. W drugim przypadku, czyli w systemie miesięcznym, opłata za udział w zajęciach jest wnoszona w miesięcznych ratach z góry i jest obliczana  jako iloczyn liczby planowanych spotkań i kosztu jednego spotkania, który w tym przypadku wynosi 100 zł.

4. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach wnoszone są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca za wyjątkiem opłaty za miesiąc wrzesień. We wrześniu 2018 r. wyjątkowo termin wpłaty upływa 21-go. Do dnia 21 września można też zrezygnować z kursu nie ponosząc żadnych opłat z tym związanych.

5. W przypadku gdy w danym, opłaconym z góry okresie część planowanych zajęć zostało odwołanych przez prowadzącego wówczas proporcjonalnie obliczona część zapłaconej kwoty jest zaliczana na poczet opłaty za okres (miesiąc, semestr) kolejny. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach wcześniej opłaconych nie jest zwracana opłata za te zajęcia, natomiast często istnieje możliwość odrobienia takich zajęć po umówieniu terminu z prowadzącym.

6. Istnieje też możliwość wnoszenia opłat za każde zajęcia oddzielnie, w których kursant uczestniczył, bezpośrednio po zakończonych zajęciach. W takim wypadku koszt jednego spotkania to 120 zł. Osoby, które wybiorą tę formę odpłatności nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, w których nie uczestniczyli.

7. Wybór formy odpłatności należy zgłosić na pierwszych zajęciach kursu. Istnieje możliwość zmiany w ciągu semestru sposobu naliczania opłat z formy rat miesięcznych na opłaty jednorazowe (za każde pięciogodzinne spotkanie) i odwrotnie poprzez zgłoszenie tego faktu na początku miesiąca (przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu). Analogicznie osoby, które wybrały opłatę semestralną, mogą też z końcem semestru pierwszego zmienić sposób odpłatności na inny.

8. Ze względu na chęć poświęcenia maksimum czasu przeznaczonego na zajęcia na merytoryczną stronę zagadnienia, preferowaną formą płatności są przelewy bankowe.

9. Pracownia nie dysponuje terminalem przeznaczonym do obsługi kart płatniczych.

 

Nr konta bankowego Pracowni Weduta: mBank: 77 1140 2004 0000 3702 3877 8490

/W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: imię i nazwisko uczestnika kursu i okres za jaki wnoszona jest opłata/

 

 

Ilość planowanych spotkań w roku 2018/19:

 

Semestr I (22 spotkania)

 

wrzesień - 4,

październik - 4,

listopad - 4 grupa piątkowa, 3 grupy sobotnie

grudzień - 3 grupa piątkowa, 4 grupy sobotnie (nie odbędą się zajęcia pomiędzy świętami Bożego Narodzenia i Sylwestrem - 28/29 grudnia 2018 r.)

styczeń -  4,

luty - 3 (nie odbywają się zajęcia w środku ferii szkolnych 15,16 lutego 2018 r).

 

Semestr II (20 spotkań lub 15 dla osób, które chcą zakończyć edukację wraz z końcem roku szkolnego)

 

marzec - 5,

kwiecień - 3 (nie ma zajęć w Wielkim Tygodniu),

maj - 4 grupa piątkowa, 3 grupy sobotnie (nie odbędą się zajęcia w weekend majowy),

czerwiec - 4 grupa piątkowa, 5 grupy sobotnie, (dla osób, które chcą skończyć zajęcia wraz z końcem roku szkolnego 22 czerwca: grupa piątkowa: 3 spotkania , grupy sobotnie: 4 spotkania),

lipiec - 4 (dla osób zdających egzamin-terminy lipcowych zajęć ustalone zostaną szczegółowo w czerwcu).