Kurs Rysunku Architektonicznego Pracowni Weduta - Łódź

Opłaty

Opłaty w roku 2021/2022 - kurs rysunku architektonicznego

 

1. Koszty uczestnictwa w zajęciach mogą być rozliczane na trzy sposoby: jako opłata semestralna, miesięczna lub za każde zajęcia odrębnie.

2. W pierwszym przypadku, czyli w przypadku opłaty za okres całego semestru, koszt uczestnictwa jest liczony jako iloczyn liczby planowanych zajęć w tym semestrze (np. w I sem. 2021/2022 roku planowane są 22 spotkania) oraz opłaty za pojedyncze zajęcia wynoszącej w tym przypadku 100. Opłata ta wnoszona jest z góry w terminie: do 21 września 2021 r. za sem I, do 10 marca 2022 za sem. II.

3. W drugim przypadku, czyli w systemie miesięcznym, opłata za udział w zajęciach jest wnoszona w miesięcznych ratach z góry i jest obliczana  jako iloczyn liczby planowanych spotkań i kosztu jednego spotkania, który w tym przypadku wynosi 110 zł.

4. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach wnoszone są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca za wyjątkiem opłaty za miesiąc wrzesień. We wrześniu 2020 r. wyjątkowo termin wpłaty upływa 21-go. Do dnia 21 września można też zrezygnować z kursu nie ponosząc żadnych opłat z tym związanych.

5. W przypadku gdy w danym, opłaconym z góry okresie część planowanych zajęć zostało odwołanych przez prowadzącego wówczas proporcjonalnie obliczona część zapłaconej kwoty jest zaliczana na poczet opłaty za okres (miesiąc, semestr) kolejny. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach wcześniej opłaconych opłata za zajęcia nie jest zwracana, natomiast czasem (w miarę możliwości prowadzącego) udaje się takie zajęcia odrobić w innym terminie.

6. Istnieje też możliwość wnoszenia opłat za każde zajęcia oddzielnie, w których kursant uczestniczył, bezpośrednio po zakończonych zajęciach. W takim wypadku koszt jednego spotkania to 120 zł. Osoby, które wybiorą tę formę odpłatności nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, w których nie uczestniczyli.

7. Wybór formy odpłatności należy zgłosić najpóźniej na trzecich zajęciach kursu. Istnieje możliwość zmiany w ciągu semestru sposobu naliczania opłat z formy rat miesięcznych na opłaty jednorazowe (za każde pięciogodzinne spotkanie) i odwrotnie poprzez zgłoszenie tego faktu na początku kolejnego miesiąca (przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu). Analogicznie osoby, które wybrały opłatę semestralną, mogą też z końcem semestru pierwszego zmienić sposób odpłatności na inny.

8. Ze względu na chęć poświęcenia maksimum czasu przeznaczonego na zajęcia na merytoryczną stronę zagadnienia, preferowaną formą płatności są przelewy bankowe.

9. Pracownia nie dysponuje terminalem przeznaczonym do obsługi kart płatniczych.

 

Nr konta bankowego Pracowni Weduta: mBank: 77 1140 2004 0000 3702 3877 8490

Dane do przelewu:

Pracownia Weduta Krzysztof Ułamek

ul. Srebrzyńska 75 lok. 54

94-209 Łódź

 

/W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: imię i nazwisko uczestnika kursu i okres za jaki wnoszona jest opłata/

 

 

Ilość planowanych spotkań w roku 2021/22

 

Semestr I -22 spotkania

 

wrzesień - 3 (10/11, 17/18, 24/25) , grupa wtorkowa 3 (14, 21, 28)

październik - 5 (1/2, 8/9, 15/16, 22/23, 29/30), grupa wtorkowa 4 (5, 12, 19, 26)

listopad - 4 (5/6, 12/13, 19/20, 26/27), grupa wtorkowa 5 (2, 9, 16, 23, 30)

grudzień - 3 (3/4, 10/11, 17/18)

styczeń - 4 (7/8, 14/15, 21/22, 28/29)

luty - 3 (4/5, 11/12, 25/26) -nie ma zajęć 18/19 ze względu na ferie szkolne, grupa wtorkowa 3 (nie ma zajęć 22 lutego)

 

Semestr II -20 spotkań dla osób zdających w bieżącym roku, 16 dla pozostałych (bez spotkań w  lipcu)

 

marzec - 4 -grupa piątkowa (4,11,18,25), 4 -grupy sobotnie (5, 12, 19, 26), 5 -grupa wtorkowa (1, 8, 15, 22, 29)

kwiecień - 4 -grupa piątkowa (1, 8, 22, 29), 4 -grupy sobotnie (2, 9, 23, 30), 4 -grupa wtorkowa (5, 12, 19, 26)

maj - 4 -grupa piątkowa (6, 13, 20, 27), 4 -grupy sobotnie (7, 14, 21, 28), 4 -grupa wtorkowa (10, 17, 24, 31)

czerwiec - 4 -grupa piątkowa (3, 10, 17, 24), 4 -grupy sobotnie (4, 11, 18, 25), 3 -grupa wtorkowa (7, 14, 21)

lipiec - 4 spotkania dla maturzystów w terminach dopasowanych do daty egzaminu wstępnego