Kurs Rysunku Architektonicznego Pracowni Weduta - Łódź

Terminy

Zajęcia kursu rysunku w roku 2017/18 odbywają się w następujących terminach:

 

Piątek 16.00-21.00     -grupa zaawansowana /rozpoczęcie 8 września 2017 r.

Sobota 09.00-14.00   -grupa początkująca    /rozpoczęcie 9 września 2017 r.

Sobota 15.00-20.00   -grupa początkująca    /rozpoczęcie 9 września 2017 r.

 

Istnieje możliwość odrobienia zajęć, na których uczestnik nie był obecny po ustaleniu tego z prowadzącym, np. w terminie zajęć innej grupy kursu rysunku.