Kurs Rysunku Architektonicznego Pracowni Weduta - Łódź

Terminy

Zajęcia kursu rysunku w roku 2021/2022 odbywają się w następujących terminach:

 

Piątek 16.00-21.00          -grupa zaawansowana /rozpoczęcie 10 września 2021 r.

Sobota 09.00-14.00        -grupa początkująca /rozpoczęcie 11 września 2021 r.

Sobota 15.00-20.00        -grupa początkująca /rozpoczęcie 11 września 2021 r.

 

W uzasadnionych przypadkach i w granicach możliwości czasowych prowadzącego, po wcześniejszym ustaleniu tego z prowadzącym, istnieje możliwość odrobienia zajęć, na których uczestnik nie był obecny, ale dla zachowania efektywności nauki wszyscy uczestnicy są proszeni o zachowanie ustalonego harmonogramu.