Kurs Rysunku Architektonicznego Pracowni Weduta - Łódź

Terminy

Zajęcia kursu rysunku w roku 2018/19 odbywają się w następujących terminach:

 

Piątek 16.00-21.00     -grupa początkująca /rozpoczęcie 7 września 2018 r.  

Sobota 09.00-14.00   -grupa zaawansowana /rozpoczęcie 8 września 2018 r.  -brak wolnych miejsc

Sobota 15.00-20.00   -grupa początkująca   /rozpoczęcie 8 września 2018 r.

 

Czasem istnieje możliwość odrobienia zajęć, na których uczestnik nie był obecny (po ustaleniu tego z prowadzącym), ale dla zachowania efektywności nauki wszyscy uczestnicy są proszeni o zachowanie ustalonego harmonogramu.