Kurs Rysunku Architektonicznego Pracowni Weduta - Łódź

Aktualności

Zapisy - 2023/2024

Dzień otwarty w Pracowni Weduta

Piątek 01.09.2023 r. godz. 18.00

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rysunkiem, sztuką i architekturą, a zwłaszcza studiami na kierunku architektura na spotkanie. Będzie okazja poznać specyfikę prowadzonych w pracowni zajęć kursu rysunku, ścieżkę prowadzącą do zawodu architekta i porozmawiać o blaskach i cieniach związanych z uprawianiem tego zawodu. Spotkanie w pracowni przy ul. Kościuszki 33 (SARP /O. Łódź).

Rozpoczęcie kursu: 8/9 września 2023 r.

W tym roku, w ramach 26 edycji kursu, zapraszamy na wyjątkowe zajęcia, ponieważ organizowane przez Pracownię Weduta we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich/O. Łódź. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu w siedzibie SARP-u mieszczącej się w kamienicy rezydencjonalnej Wilhelma Lürkensa przy ul. Kościuszki 33.

Program kursu, który od zawsze zakładał łączenie nauki rysunku z wykładami na temat architektury ma być w tej edycji rozszerzony o zaproszenie do uczestnictwa w wystawach, prelekcjach i dyskusjach organizowanych przez SARP. Mamy też zaproszenie do odwiedzenia jednego z wiodących biur architektonicznych w Łodzi, aby na miejscu przyjrzeć się pracy w tej profesji. Pomysł tej współpracy, który wyszedł od Pana Prezesa Jakuba Krzysztofika wynika z poszukiwania efektu synergii pomiędzy działalnością pracowni i stowarzyszenia. Wspólnie zakładamy, że czym wcześniej nastąpi zetknięcie się przyszłych adeptów tej trudnej sztuki z zagadnieniami współczesnej architektury tym lepiej dla efektywności procesu kształcenia i jakości architektury.

 

Terminy dla poszczególnych grup pozostały bez zmian, nadal zajęcia odbywają się w piątki i soboty, -więcej o terminach. Decydując się na naukę rysunku w Pracowni Weduta uczestnik nie ponosi ryzyka wyboru zajęć. Do dnia 20 września można zrezygnować z zajęć nie ponosząc żadnych opłat związanych udziałem w kursie. Dwa pierwsze spotkania są zajęciami ofertowymi -więcej w zakładce opłaty. Zapisy są przyjmowane telefonicznie lub poprzez SMS pod numerem 668 19 00 11 -więcej o zapisach

 

2023-08-15

Kolejny raz, już przestałem liczyć który, wszyscy absolwenci Weduty zdali swoje egzaminy z uzdolnień plastycznych na kierunek architektura i wzornictwo na Politechnikę Łódzką. Niektórzy podjęli też trud aplikowania na inne uczelnie, co też niejednokrotnie zakończyło się sukcesem (np. na Politechnice Gdańskiej, Poznańskiej, Warszawskiej, łódzkiej ASP). To potwierdza, że przyjęty program kursu jest prawidłowy. Szczególnie chciałbym w tym roku wyróżnić Panią Klaudię Wlazło, która otrzymała na egzaminie w Łodzi wynik bardzo bliski maksimum, co nikogo nie dziwi, kto wcześniej oglądał jej prace na profilu fb pracowni. Wkrótce jej prace będzie można też oglądać na stronie www pracowni. Niestety, przyjęty w tym roku algorytm kwalifikacji kandydatów na studia (którego skutkiem jest przy prawie 400 kandydatach i 120 przygotowanych miejscach na architekturze, prawie 30 wolnych miejsc po pierwszym etapie rekrutacji), nie pozwolił wszystkim cieszyć się już teraz z przyznanych miejsc. Mam nadzieję, że wszyscy wytrwali zobaczą jeszcze listy przyjętych ze swoim "zakodowanym" nazwiskiem. Tego życzę tym, którzy nadal nie porzucają marzeń o studiowaniu na architekturze.

Jako, że była to 25 edycja kursu, chciałbym przy okazji tak okrągłego jubileuszu spojrzeć też nieco szerzej i nieco podsumować ten okres. Misją pracowni było od początku jej istnienia wprowadzanie w świat sztuki, designu, architektury i rysunku, ale też nadanie temu procesowi kształcenia odpowiedniej dynamiki i długofalowe wspieranie go już poza pracownią. Niezmiernie cieszą nie tylko zdane egzaminy wstępne, ale jeszcze bardziej wszystkie obronione dyplomy inżynierskie, magisterskie, których kilkanaście swoim absolwentom Weduty miałem okazję wypromować, obronione prace doktorskie, obserwowanie rozwoju karier naukowych i biur projektowych założonych przez absolwentów Weduty, wszystkie informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach w konkursach architektonicznych, których tu nie sposób wymienić. Cieszy też, że kilkoro z moich absolwentów pracuje wykorzystując rysunek, a nawet jest moją konkurencją w obszarze prowadzenia kursów rysunku. To znaczy, że są następcy i wiedza ta nie będzie zapomniana, a liczę, że będzie nadal  rozwijana i przekazywana dalej.

2022-08-01

Gratulacje dla tegorocznych absolwentów kursu!

Najlepszym podsumowaniem jest zawsze zestawienie osób, które zostały przyjęte na studia i mogą rozpocząć je po wakacjach. 9 osób dostało się na architekturę na Politechnice Łódzkiej, dwie na architekturę wnętrz na ASP w Łodzi, jedna na Politechnice Warszawskiej będzie studiować architekturę po angielsku. Przyjęto też naszych absolwentów na studia na profilu architektonicznym na Politechnice Śląskiej, Wrocławskiej, Poznańskiej, Gdańskiej, Rzeszowskiej, na Uniwersytecie Zielonogórskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Cieszę się z Państwa sukcesów (niektórzy mają problem z ich nadmiarem), a jeszcze bardziej smucę się z tymi, dla których proces rekrutacji nie zakończył się przyjęciem na studia architektoniczne. Przy rekrutacji brana jest też pod uwagę punktacja z matury i niestety nie zawsze zdany egzamin kierunkowy jest wystarczający. Te wszystkie wyniki potwierdzają, że proces rekrutacji to jednak bardziej maraton niż sprint. Wytrwałość i umiejętność łączenia wielu procesów w czasie.Tego życzę wszystkim na dalszych etapach kształcenia!

I oczywiście udanych wakacji!

 

 

2020-08-24

Wreszcie mogę powiedzieć, że rok 2019/2020 w pracowni dobiegł końca, bo dziś właśnie pojawiły się wyniki egzaminu z rysunku w Łodzi. Był to na pewno najtrudniejszy rok od kiedy pracownia istnieje, czyli od 1998 roku.

Tym bardziej cieszy, że pomimo wszystkich uciążliwości wszyscy tegoroczni absolwenci pracowni zdali swoje egzaminy z rysunku w Łodzi! Wszystkim gratuluję tego sukcesu!

Dziękuję za zaufanie i udział w eksperymencie pt. "Zdalna nauka rysunku architektonicznego". Dla mnie to też była ciekawa lekcja, bo musiałem się nauczyć wielu nowych narzędzi. Pomimo chwil zwątpienia i zniecierpliwienia widziałem, że osoby, które chciały rysować potrafiły na podstawie moich filmów wykonać pracę równie dobrą jak w normalnym trybie, a może nawet lepszą. Dziękuję wszystkim, którzy mnie podtrzymywali na duchu w chwilach zwątpienia.

Z niecierpliwością będę teraz czekał na wyniki ostateczne i listę przyjętych i chciałbym zobaczyć Wasze nazwiska na niej.

2019-07-26

Gratulacje dla wszystkich tegorocznych wychowanków pracowni! W tym roku mamy znów powód do świętowania, kolejny raz wszyscy (całe 100% składu) zdało egzamin na pierwszy stopień studiów architektonicznych na co najmniej jedną uczelnię w Polsce (oczywiście byli też tacy, którzy zdali na dwie, a nawet trzy uczelnie) oraz wszyscy, którzy byli na egzaminie na wzornictwo również zakończyli go z pozytywnym wynikiem. Tym razem były to uczelnie w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Kielcach i Bydgoszczy.  Cieszę się, że nasza wspólna praca przyniosła nam taki wynik. Życzę Wam dalszych sukcesów, a najpierw udanych wakacji!

2018-08-14

Zapisy na rok 2018/2019

Można się już zapisywać na następną edycję kursu rysunku, czyli na rok 2018/2019. Terminy dla poszczególnych grup pozostały bez zmian, nadal zajęcia odbywają się w piątki i soboty, więcej o terminach. Decydując się na zajęcia w Pracowni Weduta uczestnik nie ponosi ryzyka wyboru zajęć, z których później nie będzie zadowolony; do dnia 21 września można zrezygnować z zajęć nie ponosząc żadnych opłat związanych udziałem w kursie. Dwa pierwsze spotkania są zajęciami ofertowymi -więcej w zakładce opłaty. Zapisy są przyjmowane telefonicznie pod numerem 668 19 00 11. Rozpoczęcie zajęć 7, 8 września 2018 r.

 

2018-07-26

Gratulacje dla wszystkich tegorocznych wychowanków pracowni! W tym roku mamy szczególny powód do świętowania, ponieważ wszyscy (całe 100% składu) zostało przyjęte na pierwszy stopień studiów architektonicznych i dzięki temu wszyscy mają szansę uzyskać w przyszłości tytuł inżyniera architekta!Tym razem wybraliście uczelnie w Łodzi, Poznaniu i Białymstoku. Życzę Wam dalszych sukcesów, a najpierw udanych wakacji!

 

2017-08-19

Zapisy na rok 2017/2018

Można się zapisywać na następną, już 20-stą, jubileuszową edycję kursu rysunku, czyli na rok 2017/2018. Terminy dla poszczególnych grup i opłaty bez zmian, tak jak w latach ubiegłych więcej o terminach. Decydując się na zajęcia w Pracowni Weduta uczestnik nie ponosi ryzyka wyboru zajęć, z których później nie będzie zadowolony; do dnia 21 września można zrezygnować z zajęć nie ponosząc żadnych opłat związanych udziałem w kursie. Dwa pierwsze spotkania są zajęciami ofertowymi -więcej w zakładce opłaty. Zapisy są przyjmowane telefonicznie pod numerem 668 19 00 11. Rozpoczęcie zajęć 8, 9 września 2017 r.

2017-07-27

Gratulacje dla wszystkich tegorocznych wychowanków pracowni! Po raz kolejny wszyscy zdali egzamin z rysunku na architekturę w Łodzi, a dodatkowo 100% osób zdających do Krakowa, Poznania i Wrocławia również pozytywnie zaliczyło swoje egzaminy i zostało przyjętych na te uczelnie! Cieszą mnie bardzo Wasze sukcesy!

2017-07-17

Kilka fotograficznych wspomnień z pleneru rysunkowo-malarskiego -Lublin-Kazimierz Dolny 8-15 lipca 2017. W tym roku plener bardziej rysunkowy niż malarski, bo jeszcze przed egzaminem w Łodzi. Szkoda, że tak krótko, ale za to bardzo intensywnie. I myślę, że udało się zachować równowagę pomiędzy pracą i zabawą!

 

 

Terminarz egzaminów na uczelnie architektoniczne w Polsce rekrutujące na rok akademicki 2017/2018
 
Politechnika Łódzka

Rejestracja 2.06.2017 r. - 14.07. 2017 r.

Egzamin z rysunku 19 lipca 2017 r.(architektura, architektura wnętrz, IFE)
Egzamin z rysunku 18 lipca 2017 r. (wzornictwo).

Politechnika Warszawska

KIERUNEK ARCHITEKTURA
Termin Sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta:
3 czerwca (I etap), 10 czerwca (II etap)

Politechnika Gdańska

KIERUNEK ARCHITEKTURA
Termin Sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta:
8, 9, 10 czerwiec 2017 r.

Politechnika Krakowska

Studia stacjonarne I stopnia- rejestracja do 22 czerwca 2017
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Egzamin wstępny 27 i 28 czerwca 2017 r.

Politechnika Śląska

26.06.2017 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.

Sprawdziany dla kandydatów na studia na Wydziale Architektury:
kierunek architektura:
29.06.2017 Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych:
1 zadanie (godz. 9:00);
2 zadanie (godz.13:30).
kierunek architektura wnętrz:
29.06.2017 (godz. 9:00) Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz – etap I.
30.06.2017 (godz. 9:00) Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz – etap II (dla kandydatów, którzy zaliczyli I etap).

Politechnika Wrocławska

Egzamin trwa dwa dni po cztery godziny.
27 czerwca -egzamin cz. I (model/modelka): 9.00 - 13.00
28 czerwca -egzamin cz. II (rysunek z wyobraźni) 9.00 - 13.00

Politechnika Poznańska

16.06.2017 r. (pt.) koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

21.06.2017 r. (śr.)
9:00 – 13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 1 (dotyczy wyłącznie kierunku architektura)
14:30 – 18:30 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 2 (dotyczy wyłącznie kierunku architektura)

22.06.2017 r. (czw.)
9:00 – 13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 1 (dotyczy wyłącznie kierunku architektura wnętrz*)
14:30 – 18:30 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 2 (dotyczy wyłącznie kierunku architektura wnętrz*)

Politechnika Białostocka

04.07.2017r. : architektura
05.07.2017r. : architektura wnętrz
06.07.2017r. : grafika

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

18 czerwca br. - zakończenie rejestracji na kierunki artystyczne (ARCHITEKTURA I URBANISTYKA , PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA, WZORNICTWO)

DATA SPRAWDZIANU Z UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH (architektura i urbanistyka, architektura wnętrz) - 23 CZERWCA (piątek) 2017 R. godzina 9:00

DATA SPRAWDZIANU Z UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH (wzornictwo)
DZIEŃ PIERWSZY 21 CZERWCA (środa) 2017 R. rozpoczęcie: godzina 9:00 zakończenie: godzina 13:00 (orientacyjnie)
DZIEŃ DRUGI 22 CZERWCA (czwartek) 2017 R. rozpoczęcie: godzina 12:00

Politechnika Lubelska

Rejestracja w systemie ERK możliwa będzie od dnia 22 maja 2017 r. i potrwa do dla kierunku Architektura do 23 czerwca.

Prorektor ds. Studenckich w porozumieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Budownictwa i Architektury, na prośbę kandydatów na studia, wydłuża o jeden dzień termin egzaminu wstępnego z rysunku na studia I stopnia kierunek Architektura.

Termin egzaminu wstępnego: 28.06.2017 r., 29.06.2017 r., 30.06.2017 r. (szczegółowych informacji udziela Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Budownictwa i Architektury).

Politechnika Opolska

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK ARCHITEKTURA – EGZAMIN DODATKOWY

zakończenie rejestracji elektronicznej 10 lipca 2017 o godz. 13.00
Pierwsza i druga część egzaminu odbędzie się dnia 11 lipca 2017

Uniwersytet Zielonogórski

rejestracja do 8 lipca 2017
egzamin z rysunku (architektura) 11 lipca 2017
egzamin z rysunku (architektura wnętrz) 11 i 12 lipca 2017

Politechnika Rzeszowska

Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. do godz. 8.00

Egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych 3 - 4 lipca 2017 r.

Politechnika Świętokrzyska

Rejestracja kandydatów na kierunku architektura
29.05.2017 – 2.07.2017

Egzamin wstępny z rysunku odręcznego na kierunku architektura
5.07.2017

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

architektura (tylko I stopień)
architektura wnętrz (I i II stopień)

Rejestracja do 04.07.2017 r.

Egzamin z rysunku
architektura (A) 06.07.2017 i 07.07.2017 r.
architektura wnętrz (AW) 06.07.2017 r.

2016-08-03

Można się zapisywać na następną, już 19-stą, edycję kursu rysunku, czyli na rok 2016/2017. Terminy dla poszczególnych grup i opłaty bez zmian, tak jak w latach ubiegłych więcej o terminach. Decydując się na zajęcia w Pracowni Weduta uczestnik nie ponosi ryzyka wyboru zajęć, z których później nie będzie zadowolony; do dnia 19 września można zrezygnować z zajęć nie ponosząc żadnych opłat związanych udziałem w kursie. Dwa pierwsze spotkania są zajęciami ofertowymi -więcej w zakładce opłaty. Zapisy są przyjmowane telefonicznie.

2016-07-25

Gratulacje dla wszystkich tegorocznych wychowanków pracowni! Po raz kolejny wszyscy zdali egzamin z rysunku w Łodzi i to zarówno ci, którzy zdawali na kierunki architektoniczne, jak i ci, którzy chcieli być studentami wzornictwa. Szczególnie gratuluję tym, którzy dodatkowo zdali w Poznaniu, Wrocławiu i Gliwicach. Cieszą mnie bardzo Wasze sukcesy! Praca ze zdolnymi i pracowitymi osobami daje dużo satysfakcji również nauczycielowi.

 

2015-08-15

 

Można się zapisywać na następną, już 18-stą, edycję kursu rysunku, czyli na rok 2015/2016. Terminy dla poszczególnych grup i opłaty bez zmian, tak jak w latach ubiegłych więcej o terminach. Decydując się na zajęcia w Pracowni Weduta uczestnik nie ponosi ryzyka wyboru zajęć, z których później nie będzie zadowolony; do dnia 24 września można zrezygnować z zajęć nie ponosząc żadnych opłat związanych udziałem w kursie. Dwa pierwsze spotkania są zajęciami ofertowymi -więcej w zakładce opłaty. Zapisy są przyjmowane telefonicznie.

2015-08-02

Gratulacje dla wszystkich tegorocznych wychowanków pracowni - po raz kolejny wszyscy zdali egzamin z rysunku na co najmniej jedną uczelnię, w tym wszyscy (którzy zdawali egzaminy z rysunku w Łodzi) dostali się studia w naszym mieście, które wymagały przejścia przez ten etap kwalifikacji. Gratuluję przyjętym na studia architektoniczne w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku, Gliwicach i Krakowie (architektura krajobrazu) oraz dla osób, które zdały egzamin się na wzornictwo! Cieszą mnie bardzo Wasze sukcesy, wszystkich 16 osób!

 

W tym roku szczególne gorące gratulacje dla Pani Ady Wujek (495 pkt.) i Pani Oli Wójcik (500 pkt.) na 500 możliwych na egzaminie z rysunku w Łodzi to ogromny sukces! Najwyższy możliwy wynik Pani Oli i automatycznie pierwsza pozycja spośród wszystkich zdających w Łodzi, dodajmy po jednym roku nauki, to wynik wart odnotowania.  Pani Zuzanna Kulik dodatkowo dostała szansę studiowania na czterech uczelniach (wybór będzie trudny), i dostała się z ósmą lokatą na dzienną architekturę w Łodzi. Muszę to powiedzieć: praca ze zdolnymi i pracowitymi osobami to przyjemność.

2015-08-01

Niestety nasz tegoroczny plener malarsko-rysunkowy w Kazimierzu Dolnym i Lublinie stał się już historią, ale planowany jest następny. Od dziś zbieram propozycje miejsc na wyjazd.

Kilka wspomnień.

 

 

 

2015-07-23

Wyniki konkursu na najlepszą pracę wykonaną w czasie kursu w roku 2014/2015.

 

I miejsce i nagroda rzeczowa (zestaw 14 kolorów ekoliny firmy Talens): Ada Wujek

 

II miejsce zajęła praca również autorstwa Pani Adrianny Wujek

 

III miejsce zajęła praca, którą narysowała Ewa Broniarczyk

Prace wyróżnione:


autor: Kinga Dybka

 

autor: Aleksandra Wójcik

 


autor: Aleksandra Wójcik

 


autor: Aleksandra Wójcik


autor: Ewa Broniarczyk

 


autor:Anna Łukaszewska

 

autor: Anna Łukaszewska

 


autor: Adrianna Wujek


autor: Ewa Broniarczyk

 


autor: Maria Rogalińska

 

 
autor: Katarzyna Ziomek

 


autor: Krystyna Rutkiewicz

 


autor: Maja Janaszczyk

 


autor: Maria Rogalińska

 


autor: Aleksandra Wójcik

 


autor: Zuzanna Kulik

2014-07-21

Są już wyniki drugiego tegorocznego konkursu rysunkowego zorganizowanego w ramach kursu rysunku. Trzy prace autorstwa Pana Piotra Sokołowskiego zajęły, na podstawie oddanych przez Państwa głosów poprzez fb, pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Pierwsze miejsce wiąże się z otrzymaniem nagrody, którą jest zestaw materiałów malarskich. Gratulacje! 

Pierwsze miejsce:

 

Drugie  miejsce:

 

 

 Trzecie miejsce:

                                                                   

 

2014-05-27

Podliczyłem wszystkie oddane głosy i mogę już ogłosić zwycięzcę naszego pierwszego tegorocznego konkursu. Jest nim praca przedstawiająca fontannę przed budynkiem Parlamentu Prowincji Quebeck w Quebeck City. Autorem tej pracy jest Adrianna Nita. Gratulacje!

Drugie miejsce w naszym konkursie zajął rysunek piórkiem przedstawiający martwą naturę autorstwa Oli Pigoń. Dużo energii i odwagi jest w tej pracy. Gratulacje!

Trzecie miejsce zajęła praca przedstawiająca schronisko na Turbaczu w Gorcach autorstwa Krzysztofa Sobieszka. Również łączę gratulacje!

Adrianny Nita
Weroniki Remisz
Piotra Sokołowskiego (4)
Marty Erbel

 

 

 

 

 

2013-09-25

Ze względu na konieczność mojego uczestnictwa w immatrykulacji pierwszego roku studentów Kolegium Gospodarki Przestrzennej i Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, na których to uroczystościach będę miał przyjemność wygłosić wykład inauguracyjny, jestem zmuszony przełożyć zajęcia grupy piątkowej (16-21) na niedzielę na godzinę 15.00, zakończenie zajęć planowane jest na godz. 20.00. Natomiast zajęcia grupy sobotniej porannej (9-14) są przeniesione na niedzielę na godzinę 9.00, zakończenie zajęć będzie wówczas o 14.00. Zmiany te są jednorazowo i w kolejnych tygodniach chcę powrócić do ustalonych wcześniej terminów. Za wszelkie wynikające z tych zmian trudności z góry przepraszam. 

Zajęcia grupy sobotniej popołudniowej (15-20) odbędą się w niezmienionym terminie.

2013-07-27

Zajęcia nowej edycji kursu rysunkuw roku 2013/14 rozpoczną się nieco później niż w poprzednich latach: 21 września 2013 r. Wynika to bezpośrednio z wyjazdu prowadzącego ze studentami wzornictwa na plener do Prowansji. Dodatkowe informacje dotyczące kursu można uzyskać telefonicznie lub e-mailem. Zapisy przyjmowane są telefonicznie. Zapraszam.

                    

2013-07-24

Oficjalnie podsumowując tegoroczny kurs rysunku w pracowni należy stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że był to bardzo dobry rok. Było co świętować!

Kilka osób dostało się na studia dzienne architektoniczne do innych miast (poza Łodzią), a konkretnie do Warszawy, Poznania, Krakowa, Opola. Trudno jest stopniować te sukcesy, ale chyba największy osiągnął Pan Grzegorz Nowak dostając się na dzienną architekturę i urbanistykę na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jeszcze raz gratulacje dla Pana Grzegorza, ale również zdane egzaminy na różnych innych uczelniach w kraju to duży sukces. 
Dobrą tradycją staje się zdany egzamin z rysunku przez wszystkich uczestników kursu na Politechnice Łódzkiej (kolejnym rocznikom proponuję zachować tę dobrą passę!) i osiągane bardzo dobre i dobre wyniki na tym egzaminie. Szczególne gratulacje dla Pani Agaty Ziółkowskiej, która otrzymała aż 460 pkt, co w połączeniu ze świetną maturą dało jej dziesiątą lokatę na dzienną architekturę i urbanistykę. Również egzamin na wzornictwo wszyscy kursanci z Weduty zdali. Gratulacje i życzę wszystkim udanego wakacyjnego wypoczynku! 

2013-07-15

Pierwszy plener rysunkowo-malarski Tarnów 2013 już niestety zakończony. Jest co wspominać. Zachęcam do przesyłania prac i fotografii z pleneru emailem na adres pracowni.

 

 

2013-07-05

Jutro wyjeżdżamy na plener do Tarnowa! Mam nadzieję, że wszystko już spakowane?! Powrót 14 lipca około 22.00.

2012-09-08

Zajęcia nowej edycji kursu rysunku rozpoczęte. Można jeszcze dołączyć do grona uczestników kursu. Aktualne informacje o wolnych miejscach można uzyskać telefonicznie.

20012-08-26

Dodano kolejne prace w galerii Weduty. Zapraszamy do oglądania! 

2012-08-25

Pojawiła się nowa szata graficzna strony. Wkrótce pojawią się też nowe funkcjonalności.

2012-08-01

Kolejna edycja kursu rysunku rozpocznie się po wakacyjnej przerwie: początek 7 i 8 września 2012. Zapraszamy.

2012-07-24

Gratulacje dla wszystkich tegorocznych wychowanków pracowni-po raz kolejny wszyscy zdali egzamin z rysunku na co najmniej jedną uczelnię, w tym wszyscy zdali do Łodzi. Gratuluję przyjętym na studia architektoniczne w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Białymstoku oraz dla osób, które zdały dostały się na wzornictwo! Niektórzy z Was zostali przyjęci na dwa Wydziały Architektury i teraz mają problem jaki wybrać! Cieszą mnie bardzo Wasze sukcesy, wszystkich 14 osób! W tym roku szczególne gratulacje dla Pani Weroniki Dachniewskiej (465pkt) i Pana Łukasza Bieleckiego (450 pkt) na 500 możliwych na egzaminie z rysunku w Łodzi to wielki sukces! Teraz należą się Wam wspaniałe wakacje!

2011-09-14
Zajęcia nowej edycji kursu rysunku rozpoczęły się 9 i 10 września. Jeżeli chcesz dołączyć do grupy, to można to zrobić po zgłoszeniu telefonicznym, oczywiście w miarę istniejących wolnych miejsc.

2011-09-13
Gratulacje dla wszystkich tegorocznych wychowanków pracowni -Cieszy fakt, że wszystkim, którzy dotrwali do końca zajęć udało się zdać co najmniej jeden egzamin z rysunku, a niektórym dwa, a nawet trzy na różnych uczelniach (16/16)! Szczególne gratulacje dla p. J. Górniak (470 pkt) i K. Mazur (480 pkt) na 500 możliwych to wielki sukces! Gratuluję również innym przyjętym na studia architektoniczne w Łodzi, Poznaniu, Kielcach i Białymstoku oraz dla osób, które zdały egzamin na wzornictwo!

2010-07-30
Rozpoczęcie zajęć kursu rysunku po wakacjach planowane jest na 10 września. Zapisy będą prowadzone telefonicznie od 15 sierpnia.

2010-07-26
Gratulacje dla wszystkich tegorocznych wychowanków pracowni! Łącznie z dzisiejszymi wynikami z Łodzi już 21 osób ma zapewnione miejsca na studiach architektonicznych (w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Glasgow -architektura krajobrazu). Gratulacje również dla osób, które zdały egzamin z rysunku na wzornictwo! Dzisiaj świętujemy ;)

2009-07-29
Rozpoczęcie zajęć kursu rysunku w nowym roku szkolnym planowane jest na 12 września. Zapisy będą prowadzone telefonicznie od 15 sierpnia.

2009-07-24
Zapraszam na jutrzejsze oficjalne podsumowanie roku w pracowni na godzinę 19.00. Jest co świętować! Według wywieszonych dzisiaj list w Łodzi będzie studiować kilkunastu tegorocznych wychowanków pracowni, a dodatkowo w Poznaniu (architektura krajobrazu) i w Radomiu (architektura wnętrz).

2009-07-18
Gratulacje dla wszystkich, którzy zdali egzamin wstępny z rysunku na architekturę w Łodzi!

2008-11-18
Serdecznie zapraszam wszystkich moich kursantów na wystawę prac studentów architektury, które powstały w czasie ostatniego wakacyjnego pleneru. Wystawa będzie miała swój wernisaż w pałacyku Chorągwi Łódzkiej ZHP przy ul. Stefanowskiego 19 (na przeciw lodowiska) 19 listopada 2008 r. o godzinie 18.00.

2008-11-04
Nowe prace w galeri: p.p. Julii Gmosińskiej, Kasi Łuczyńskiej i Agaty Wawrzonowskiej.

2008-08-08
Rozpoczęcie zajęć kursu rysunku w nowym roku akademickim planowane jest na 20 września.

2008-07-28
Gratulacje dla wszystkich nowych studentów architektury, niech tegoroczne wakacje będą dla wszystkich co najmniej tak dobre jak wynik egzaminu!

2008-04-24
Nowe prace w galerii tym razem p. Kasi Renik

2007-08-20
6 października 2007 r. rozpoczęcie zajęć kursu przygotowującego do egzaminu z rysunku w nowym roku akad. 2007/2008.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz