Kurs Rysunku Architektonicznego Pracowni Weduta - Łódź

Terminy

Zajęcia kursu rysunku w roku 2023/2024 odbywają się w następujących terminach:

Wtorek 16.00-21.00  grupa zaawansowana

Piątek 16.00-21.00  grupa zaawansowana

Sobota 09.00-14.00 grupa początkująca

Sobota 15.00-20.00 grupa początkująca

 

W uzasadnionych przypadkach i w granicach możliwości czasowych prowadzącego, po wcześniejszym ustaleniu tego z prowadzącym, istnieje możliwość odrobienia zajęć, na których uczestnik nie był obecny, ale dla zachowania efektywności nauki wszyscy uczestnicy są proszeni o zachowanie ustalonego harmonogramu.