Kurs Rysunku Architektonicznego Pracowni Weduta - Łódź

Prowadzący

Założycielem autorskiej pracowni Weduta i prowadzącym zajęcia jest        dr inż. arch. Krzysztof Ułamek.

 

 

 

 

 

 

  • dyplom ukończenia studiów na kierunku architektura i urbanistyka obroniony na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ w 2000 roku (nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich O./Łódź za najlepszy dyplom z dziedziny urbanistyki),
  • od 1997 r. pracownik Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ (prowadził m. in. zajęcia z rysunku odręcznego, plenery rysunkowo-malarskie, ćwiczenia i wykłady z geometrii wykreślnej, grafiki inżynierskiej, technologii informatycznych i PBL, promotor prac dyplomowych na kierunkach architektura, gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne),
  • obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską o wykorzystaniu zjawiska odbicia zwierciadlanego w architekturze,
  • praktyka zawodowa z zakresu projektowania wnętrz mieszkalnych i użytkowych,
  • publikacje prac rysunkowych i malarskich w czasopismach branżowych i popularnych,
  • publikacje prac naukowych z zakresu perspektywy malarskiej i wykorzystania geometrii w tworzeniu iluzji w przestrzeni architektonicznej,
  • organizator, współorganizator i uczestnik wystaw rysunku i malarstwa.