Kurs Rysunku Architektonicznego Pracowni Weduta - Łódź

Organizacja zajęć

Zajęcia trwają 5 godzin, z czego pierwsza godzina przeznaczona jest zwykle na wykład-prezentację związaną z zadaniem rysunkowym, 3,5 godziny na realizację rysunku, a pozostały czas na sprawdzenie zadanej pracy domowej i wydanie nowej. Taki układ zajęć umożliwia w pełni realizację przyjętego programu, a jednocześnie przyzwyczaja studentów do działania w warunkach zbliżonych do warunków egzaminu w Łodzi, gdzie na narysowanie dwóch rysunków (dużego 50/70 i małego 35/50) zdający mają 5 godzin (czyli około 3,5 h na duży i 1,5 na mały).

Szeroki zakres tematyczny zajęć wymaga wykonania około 100 rysunków w ciągu dwóch semestrów zajęć, dlatego wymaga on systematycznej obecności na zajęciach i pracy w domu. W przypadku nieobecności istnieje często możliwość odrobienia zaległych zajęć po uprzednim umówieniu z prowadzącym.

Materiały, czyli co zabrać na pierwsze zajęcia:

  • ołówki średniomiękkie (HB, B,2B, 3B),
  • papier do rysunków wykonywanych ołówkiem w formacie B2 czyli 50/70 cm (nie 50/65 cm!) -najlepiej kupić papier rysunkowy "Student" firmy Canson albo "Akademia" firmy Fabriano w formacie 100/70 i pociąć,
  • nożyk introligatorski do ostrzenia ołówków,
  • gumkę do ołówka -zwykłą typu "Myszka" albo chlebową.

Wszystko to należy zapakować w sztywną teczkę. Najlepiej zrobić ją samemu ze sztywnej tektury i folii samoprzylepnej. Można też oczywiście kupić gotową, standardową teczkę, ale wówczas koniecznie należy na niej coś nakleić, namalować, aby wyróżnić swoją teczkę od innych. Nie nosimy rysunków w tubach! O innych materiałach potrzebnych do pracy będzie mowa na zajęciach. Na koniec jeszcze jedna rada: jeżeli nie jesteśmy Państwo pewni wyboru materiału np. papieru (szczególnie na początku) nie kupujmy go dużo!

Zapisz