Kurs Rysunku Architektonicznego Pracowni Weduta - Łódź

Program kursu

Program kursu rysunku jest tak skonstruowany, aby mogły w nim wziąć udział  zarówno osoby, które dotychczas nie były kształcone w tej dziedzinie, jak i również osoby, które mają już takie doświadczenia. Niewielka ilość osób w grupie umożliwia prowadzenie indywidualnych tematów, dopasowanych do umiejętności studenta.

Kurs przygotowawczy obejmuje w swoim programie nie tylko zagadnienia związane z rysunkiem realistycznym, czyli perspektywę, światłocień, budowanie iluzji przestrzeni, kompozycję czy właściwe używanie różnych środków graficznych, ale również szereg zagadnień właściwych dla architektury takich jak: historia rozwoju form architektonicznych i zespołów urbanistycznych, konstrukcja obiektów architektonicznych (tj. mechanika sił działających wewnątrz tych ustrojów), znaczenie kontekstu urbanistycznego, lokalnej tradycji, uwarunkowań prawnych i technologicznych dla kształtowania form architektonicznych.

 

Zapisz